Tự kiểm điểm Đảng viên trước khi về nước

Đảng viên Lê Lan tuqj kiểm điểm: Tham gia buổi sinh hoạt đảng cuối cùng trước khi chuyển về Chi bộ quen thuộc trong nước. Trong thời gian sinh hoạt ở nước ngoài tự nhận thấy có sự phát sinh hơi thân mật quá với đồng chí Bí thư chi bộ- Chồng.
Ghi chú: Bí thư chi bộ yếu cầu đồng chí Lan tập trung vào việc đóng hành lý, đồ đạc...
Lê Lan

Previous
Next Post »