Hình ảnh Tang Lễ (tiêp theo)

Linh cữu, di ảnh Bà Ngô Thị Phi từ Nhà Tang lễ Bênh viên Đống Đa qua nhà (nguồn ành ô.Ngọc)
Phạm Lê
Ghi chú: Cháu Ly con gái anh Cường cầm ảnh, hai bên là hai cháu ngoại bà Phi

Previous
Next Post »