Lời nhắn của Bà Phượng

Phòng chống dịch truyền nhiễm virus Corona bà Phạm Minh Phượng nhắn chi họ tham khảo mấy điều chú ý trên đây.
Phạm Lê  (sưu tầm)

Previous
Next Post »