Chào các cháu…

Chào gia đình Toàn Thắng về nhà.
Chào bố con Ngọc Cường đi xa.
Ra đi, rồi lại trở về.
Gia đình, chi họ mong ngày đoàn viên.
Kim Anh

Previous
Next Post »