Điếu văn đọc tại Tang Lễ

Toàn văn Điếu văn do ông Cù Phiên, nguyên PCT thường trức Hội TNXP toàn quốc, nguyên PTGĐ Tồng công ty XDCTGT .1 đọc tại tang Lễ vính biệt bà Ngô Thị Phi.
Phạm Lê

Previous
Next Post »