Bún Thang Thanh Nhàn

Ông Ngô Minh Lương có vaigf dòng: Đang cao điểm của dịch COVID-19 nên chủ nhật không muốn ra ngoài ăn uống. Bà xã làm món Bún Thang - món ăn truyền thống của gia đình để thưởng thức cho khác ngày thường.
Người viết bài này xin được bàn thêm: Bún Thang Thanh Nhàn và Bún Thang Hàng Bún là hai thương hiệu nổi tiếng nhiều năm của chi họ hiện tại.
Phạm Lê

Previous
Next Post »