Thắp một nén hương

Phạm Nhân:
Chị ơi, vĩnh biệt hôm nay
Nén hương xin thắp trànđầy tiếc thương
Tám mươi tròn tuổi hưởng dương
Thật là thanh thản lên đườngqui Tiên
Vĩnh Thắng:
Trưa nay chợt nhớ Bác Phi.
Ngày thường ít gặp, nay thì rõ xa…
Trời cao mây trắng bao la.
Giờ này Bác đã lên đàng cõi Tiên.
Phạm LêPrevious
Next Post »