Chúng tôi không được như thế..

Mấy hôm nay báo chí đưa tin hàng ngàn thanh niện chia tay người thân lên đường thực hiện NVQS hai năm.
Nhập ngũ nghĩa vụ cũng là một sự kiện đáng ghi nhớ đời người. Chả thế mà đến nay đã ngoài bảy mươi tôi vẫn nhớ như in cái ngày 5.7.1963 khi mới 18 tuổi hơn mấy tháng rời Hà Nôi lên xe hỏa đến Đồng Hỷ, Thái Nguyên vào đơn vị pháo cao xạ bảỏ vệ Gang Thép Thái Nguyên.
Ngày đó chúng tôi lên đường lặng lẽ chẳng hoa, chưa người yêu, không bạn gái, anh em tiễn đưa chỉ có mối cụ Bà Yến tiễn ra ga rồi lên đường nhập ngũ cho tới tận gần 20 năm sau mới rời quân ngũ chuyển ngành.
Ngày nay các bạn trẻ lên đường được động viên quan tâm rất nhiều, quân trang chất lượg hơn, đời sống vật chất và tinh thần cũng hơn chúng tôi ngày ấy. Các bạn trẻ được công khai thổ lộ tình cảm với người thân, bạn gái chẳng phải giấu giếm. Thời đó chúng tôi không được như thế.
Phạm Lê
Previous
Next Post »