Chúc lên đường


Chúc cháu Vũ Tuấn Việt (Dim) trưởng nam nhà Tuấn Thúy và bạn gái “Thượng lộ bình an tới Newziland” hôm nay 10 Tết Canh Tỵ 2020.
Phạm Lê

Previous
Next Post »