Quyết tâm chống dịch bệnh


Cư dân Ecopark căng cờ biểu thị cùng nhau ở nhà thực hiện Qui định cách ly xã hội của Chính Phủ hạn chế lây lan Vius Covid.19 ra cộng đồng.
Phạm Lê
Previous
Next Post »