Tưởng nhớ ngày sinh bà Thoa

Hôm nay cùng gia đình chi họ tưởng nhớ tới 93 năm ngày sinh Bà chị Cả Phạm Kim Thoa (22.4.1927).
Blog gia đình Cụ Quang
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cháu cám ơn Cậu đã tưởng nhớ đến ngày sinh của Mẹ cháu ! Thời gian qua đi , cháu càng thấy Mẹ là tấm gương sáng trong cuộc sống để con cháu học tập . Cháu Vinh .

Balas
avatar

There is a mobile-optimized site that lets you sport on any smartphone or tablet. The cellular platform is responsive on each iPhone and Android gadgets providing you with access to all the sport presents and options the on line casino provides. Ignition 카지노 사이트 Casino makes that happen with its mobile-optimized on line casino site. The cellular on line casino site is compatible with an internet-enabled system, be it an Android or iPhone system. Wildz Casino is house to a wide variety|all kinds} of on-line on line casino games, that includes titles developed by a few of the the} premier software homes such as Play’n GO, Microgaming, NetEnt, and lots of|and lots of} extra.

Balas