Cố lên...

Năm con chuột: Chúng ta sống chui lủi trong nhà, chỉ thò mặt ra ngoài để kiếm ăn, phải tích luỹ lương thực để dùng dần, phải tránh xa mọi người và bị đối xử như dịch bệnh. Cố lên, sang năm là Trâu rồi. Sẽ được ra ngoài để sấp mặt cày trả nợ. 
Nguyễn Thị Thúy
Previous
Next Post »