Kỉ niệm ngày sinh Lenin

Bà Quang Minh dưới chân Tượng đài Lenin ở Matxcơva 8.2018
Hôm nay  kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870), người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại năm 1917, mở đầu cho tiến trình thay đổi nước Nga và trật tự thế giới,
Phạm LêPrevious
Next Post »