Ghi công ngành Y

Một trong nhiều bức ảnh do một du học sịnh đã vẽ trong thời gian cách ly ghi ơn các Bác sỹ, nhân viên Y tế ngày đêm quên mình chăm sóc người dân trong khu cách ly của mình.
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »