Lời chia buồn

Chúng tôi ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành thực chia buồn tới quí anh chị và các cháu trước sự ra đi của Bà Tố Tâm. Cầu mong anh, chị và gia đình mạnh khỏe bình an trong mùa dịch Covid 19.
(Nous Hà noi, Hồ Chí Minh city, vous adressons nos sincères condoléances à vous et à vos enfants avant la mort de Madame To Tam. Puissiez vous et votre famille être en bonne santé et  en paix pendant la saison de la Covid 19.)
Phạm Vĩnh Di (đã ký)

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Trả lời từ Paris :
Thank you for your kind words. Chi Tam was a nice person, so kind and we will miss her...
I hope everything is doing well for you and the family. This coronavirus crisis is turning the world upside down ! It's crazy and such a dramma !

Take care of yourself and your beloved ones

Cám ơn vì những lời tốt đẹp của anh. Chị Tâm là một người tốt, rất tốt bụng và chúng tôi sẽ nhớ chị ấy ...
Tôi hy vọng mọi thứ đang làm tốt cho anh và gia đình. Cuộc khủng hoảng coronavirus này đang khiến thế giới đảo lộn! Thật điên rồ và kịch tính như vậy!

Hãy chăm sóc bản thân và những người thân yêu của anh

Lê Thức Trình

Balas