Vài hình ảnh mẹ Thoa lúc sinh thời

Nhân ngày sinh nhật lần thứ 93 của mẹ Thoa, chúng cháu xin đăng thêm vài hình ảnh mẹ cháu lúc sinh thời
Trên chiến khu Việt bắc

Bố mẹ và chị Vinh trên chiến khu Việt bắc


Trên công trường

Trên đường đi công tác

Đồng ca tại hội trường Bộ CATại bể bơi Kim bôi cùng Mai Anh do khu phố tổ chức

Mẹ và cháu ngoại Tô Minh Thu

Bố mẹ tại lăng Khải định - Huế

Ảnh chụp tại Kiev năm 1990

Tắm biển Vúng tàu

Ảnh chụp cùng với gia đình thông gia nhà chị Vinh

Một trong các chuyến đi cuối cùng lên Tuyên quang của mẹ

Add caption
 
Previous
Next Post »