Nhắc nhau rửa tay, xịt Cồn


Bài thơ vui của Lê Thùy Giáng Hương nhắc nhân viên Công ty nhớ “rủa tay ":
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »