Giỗ Tổ HÙng Vương


Hôm nay 10.3 Canh Tý (2.4.2020) là ngày Lễ Giõ Tổ Hùng Vương. Năm nay do cả nước đang trong chiến dịch cách lý xã hội Chống Vius Covid.19 đã không có lế hội tụ tập đông người như mọi năm.
Ngày Dâng hương hôm nay 2.4, nghi lễ dâng hương được thực hiện trọng tâm bằng hoạt động dâng mâm cơm lễ trong các gia đình trên địa bàn tỉnh.
Phạm Lê

Previous
Next Post »