Trao đổi về dán ảnh...

Lý thuyết và kinh nhiệm hướng dẫn dán ảnh và bài lên Blog của bác Di và Minh Luơng là rất hay và bổ ích.
Về dán ảnh lên bài tôi thường làm theo một cách thủ công, đơn giản và thấy có hiệu quả như sau:
1.Dán bài định đăng chưa có ảnh vào vị trí khung hình soạn thảo của Blog.
2.Căn cứ vào tính chất, nội dung khuôn hình của bức ảnh mà dự tính vị trí để ảnh trong bài đăng, rồi nhấn chuột trái vào các vị trí phải, trái, giữa.
3. Khi đã đưa ảnh lên rồi, muốn điều chỉnh vị trí của ảnh cho cân đối với bài viết, nhấn chuột trái vào ảnh, giữ nguyên và di (kéo) ảnh tới vị trí mới. Sau đó buông chuột ra. (Nên nhớ là chỉ có thể di chuyển vị trí ở đúng phía ta đã chon trái, phải, giữa thôi. Nếu muốn chuyển ảnh từ trái qua phải, hay qua giữa hoặc ngược lại phải làm lại từ bước 2.)
4.Trong trường hợp một bài viết ví dụ có 3 ảnh muốn đưa lên. Điểm đầu tiên nên đánh số thứ tự ảnh theo chiều từ đầu bài xuống cuối bài (1,2,3). Rồi dán ảnh lần luợt từ dưới lên trên theo chiều ngược lại (3,2,1) để thuận tiện cho việc điều chỉnh ảnh vào vị trí khỏi bị xô đẩy và mất ảnh vì không gian chật chội của khuôn hình. Cũng là thuận tiện cho việc ghi lời bình ứng với từng ảnh.
5.Dán ảnh nào xong cần để khoảng trống trên đầu khung hình soạn thảo, chuẩn bị đón ảnh sau. Nếu không làm động tác này thì khi dán ảnh mới, ảnh cũ sẽ bị văng mất không tìm thấy rất mất công làm lại từ đầu. Có khi cả buổi mới được mấy chiếc ảnh.
Tán thành như bác Di là rất nên chú ý tới Font chữ và tiêu mục (trong mục Các nhãn cho bài đăng như Trao đổi, Sinh Nhật...). Nên làm việc này vì thuận tiện cho việc chỉnh sửa bài đã đăng khi cần thiết.

Phạm Toàn

Previous
Next Post »