Yên tâm…


Lệnh của Thủ tướng cách ly xã hội không phải là cấm theo kiểu phong tỏa giới nghiêm. Có việc thật cần thiết như đi chợ mua sắm thực phẩm, cấp cứu vẫn được (thực phẩm đảm bào, không phải tích trữ…). Nhưng xin nhớ ra đường là phải đeo khẩu trang, giữ cách ly 2 mét.  
Phạm Lê

Previous
Next Post »