Tin mừng giữa mùa Dịch bệnh

Hôm nay chi họ đón nhận tin vui giữa mùa Chống dich Covid.19 ông Nguyễn Xuân Nguyên, Phu quân Bà Phạm Kim Lan đạt mốc 80 tuổi. Như vậy tính tới thời điểm này, chi họ ta đã có 5 vị đạt và vượt mốc 80. Trong đó bà Phạm Kim Anh là vị Trưởng lão 84 tuổi. 
Xin thông tin và kính chúc sức khỏe các vị bô lão, bộ não điều hành chi họ Cụ Quang.
Phạm Lê

Previous
Next Post »