Thông tin chi họ

1.Bà Lê Hồng Vinh báo tin năm nay gia đình sẽ tổ chức giỗ Ông Tô Quang Việt vào trưa ngày thứ tư 23.1.2019 (18 tháng chạp) tại Trung tự (*)
2.Nhân ngày Tết và sắp tới ngày giỗ lần thứ 6 ông Đoàn Đình Hải, bà Kim Anh cùng con cháu đã có chuyến về thăm Kiến An viếng mộ ông và các vị tiền nhân.
Trở về Hà Nội bà cho biết gia đình sẽ tổ chức sớm ngày giố lần thứ 6 ông Đoàn Đình Hải. Cụ thể:
-Thời gian 11h, ngày Chủ nhật 27.1.2019 (tức 22 tháng Chạp) (**)
-Địa điểm: Tại tư gia bà Kim Anh
Bà Kim Anh xin thông báo qua blog chi họ thân mời các ông, bà và các cháu chi họ thu xếp thời gian đến dự cùng gia đình tưởng nhớ người đã khuất.
Phạm Lê
(*) Ngày mất 18 tháng chạp Bính Tuất (5,2,2007)
(**) Ngày mất 24 tháng Chạp
Previous
Next Post »