Câu chuyện Tết (16)

Ngày Ông Táo chầu trời.
Hôm qua ngày 22 Tháng chạp các nhà quanh xóm tôi hóa vàng, thả cá tiễn ông Táo chầu trời. Chúng tôi nhiều năm nay không hóa vảng mã chỉ sửa soạn đồ cúng đơn giản với bánh chưng, khúc giò, hoa quả. 
Việc quan trọng nhât bà xã tôi đã kip mua một cành đào nhỏ đặt trên bàn thờ cho có không khí Tết, đúng như Cụ Quang đã nói lúc sinh thời “Tết không có đào, không phải Tết”.
Tối muộn tôi lên tầng tư thắp nén trên bàn thờ kính cẩn mời các Cụ thân sinh về ăn Tết cùng con cháu.
Phạm Lê
Previous
Next Post »