Câu chuyện Tết (18)

Một sự ghi nhận
Năm Mậu Tuất 2018 vừa qua, ông Phạm Vĩnh Di lên ngôi 81 tuổi vượt xa lứa tuổi xưa nay hiếm.
Đúng kỉ niệm 81 năm ngày sinh (3.1.1938) ông đã nhân được rất nhiều lời chúc mừng trong, ngoài nước của chi họ, bạn bè thân hữu gần xa qua thư từ, tin nhắn, văn thơ rất phong phú.
Thăm New York 2013
Đáng qúi tất cả đều ghi nhận học vấn, hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và đạo đức khiêm nhường của bậc trưởng nam chi họ.
Kỉ niệm 81 năm ngày sinh của ông Phạm Vĩnh Di (3.1.1938) được bình chọn là một trong 10 sự kiện nổi bật năm Mậu Tuất - 2018 của chi họ.
Phạm LêPrevious
Next Post »