Một lời chúc chung...

Canh Thìn tuy có khác nhau.
Nhưng từng TNXP một thời
Vĩnh Ngọc “Rồng cuốn” bay xa.
Xuân Nguyên khiêm nhường, cháu con đề huề.
Ô. Ng.X.Nguyên 2.4.1940                  Ô, P.V.Ngọc 20.3.1940
Vĩnh Thắng cũng lắm tài hoa.
Nhà báo, quân ngũ hai lần -  20 năm
Tay đàn, tay Blog, Vai bờ
Thông tin chi họ, kịp thời có ngay.
Ô, P.V.Thắng12.3.1945
Minh Lương, kĩ thuật nâng cao
Thông thạo máy tính, vui tươi âm nhạc
Thỉnh thoàng có nhớ cháu ngoại
Liền kêu cháu về, hay bay sang Mỹ
Ô. Ng.M.Lương 12.9.1950
Chúc cho vạn sư như ý
Sức khỏe dẻo dai, tâm trí hài hòa.
Còn nhiều sinh nhật Tháng ba
Phấn đấu mạnh mẽ vượt trần chín mươi.
Kim AnhPrevious
Next Post »