Chúc mừng ông Ngọc 80 tuổi

Chúc mừng ông Phạm Vĩnh Ngọc Thứ nam Cụ Quang Yến hôm nay tròn 80 tuổi (20.3.1940). Chúc sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn, vui vẻ, nhiều may mắn vui cùng con cháu, họ hàng, bạn hữu gần xa, tiếp tục đóng góp sức lực tâm trí điều hành hoạt động chi họ ngày càng phát triển.
Blog gia đình Cụ Quang
Previous
Next Post »