Hãy nhìn đi…

Nhìn đi mấy anh chị em về đây tránh dịch
Bác Đam nhà chúng ta đó
Các lãnh đạo nhà chúng ta đó
Còn nữa các anh chiến sĩ
Cá y bác sĩ
Các tình nguyện viên.

"Đất nước mình hôm nay
Vẫn thiếu nhiều cho những ai ưa đòi hỏi
Nhưng cũng đủ cho những ai biết nói
Tôi là người Việt Nam..."
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »