Chúc ông Anh

Bảy nhăm tròn tuổi hôm nay
Chúc Anh mạnh khỏe ngày ngày bình an
Nhà mới, nhà cũ sửa sang
Đón mừng con cháu về càng vui hơn
Bờ lốc quản trị sạch trơn
Để không chệch hướng thất thường sang ngang
Luyện cho tay bút giỏi giầng
Fake news truy diệt, bức hàng mà đi…
Dương cầm khổ luyện như thi
Tiếng đàn thánh thót, những gì thảnh thơi
Ngày ngày vang rội tiếng cười.
Ông bà, con cháu vui chơi trẻ già…
Gió đưa cành Trúc là đà
Tiếng chuông Võng Thị, canh gà Nhật Tân…
Tây Hồ đúng cảnh ẩn thân
Của người chiến sĩ hai lần ghi danh

Hôm nay xin được chúc Anh
“NGƯỜI CHIẾN SỸ ẤY” hiện danh hàng ngày…
Phạm Nhân
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cảm ơn Phạm Nhân bài thơ hay và cảm động

Balas