Một phút thư giãn mùa chồng dịch…

Giữa nhưng tin chẳng mấy vui từ mùa Dịch bệnh xin nghỉ đôi chút để thư giãn với vần thơ theo kiểu Bút Tre" dân giã tham khảo trên mạng: 
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »