Thông tin mới chi họ

Bà Kim Anh bậc Trưởng lão chi họ đã cho ý kiến như sau về các hoạt động của chi họ trong thời gian Dịch bệnh hiện nay:
1.Về  việc họp mặt mừng các vị lão Chi họ vào tuổi cao 80, 75, 70..: 
Nay vì tình hình Dịch bệnh tiến triển phức tạp yêu cầu phải hạn chế tập trung đông người, việc Họp mặt như kế hoạch đã đinh sẵn chưa tổ chức vào thời gian này sẽ chuyển tới một dịp khác thích hợp khi hết Dịch.
2.Các việc vui, buồn khác của chi họ trừ những trường hợp không thể còn lại chủ yếu thông qua chia sẻ, thăm hỏi qua tin nhắn, điện thoại, Email hạn chế đi lại tiếp xúc.
Để đảm bảo sức khỏe chung xin thông báo để chi họ cùng biết, thông cảm và triển khai thực hiện.
Phạm Lê
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Kể cả việc hiếu hỷ cũng không nên đến dự ? Riêng việc dọn nhà thì khẩn trương tiến hành Tôi đã hỏi bác Anh, bác nói " Tôi không nói vậy '?

Balas