Đoàn kết chung tay chống dịch


Chúng ta hãy là những người dân yêu nước, hãy đoàn kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc các quy định của chính phủ góp phần chiến đấu chống giặc OVID 19 đến toàn thắng. Việt nam ơi hãy cố lên! . Việt nam nhất đinh thắng!.
Nguyên Lan

Previous
Next Post »