Phim tư liệu đang chiếu

Trên VTV.1 đang chiếu các tập phim tư liệu về 90 năm hành thành và phát triển của Thành ủy Hà Nội trong các thời kỳ.
Phim nhiều tập nội dung dài chỉ kịp ghi lại hình ảnh cụ Nguyễn Lam nguyên Bí thư TU Hà Nội.
Phạm LêPrevious
Next Post »