Chỉ là cho vui một tý

Hôm rồi đọc tin trên mạng ở nước nào đó quên tên ối người phải cấp cứu vì rủ nhau uống rượu để phòng bệnh Covit 19. 
Kết quả chẳng thấy đâu chỉ thấy vào Viện tý nữa suýt chết. Sau đợt này có lẽ cạch đến già không dám uống rượu nữa.
Nhưng lại có cách bỏ rượu rất hữu hiệu, nôm na chỉ ở hai chữ “sợ vợ”. Thế mà thành công.
Phạm Lê

Previous
Next Post »