49 ngày Chị Phi


Bốn chín ngày Chị ra đi
Thế giới đảo lộn Co-vy hoành hành
Bao nhiêu kế hoạch tanh bành
"Cách ly xã hội" chấp hành phải theo 

Khắp nơi im lặng tiếng reo
Phải chăng cảnh cũng chiều theo lòng người
Hôm nay từ bốn phương trời
Ngồi nhà đều nghĩ đến người đi xa

Kỷ niệm quá khứ hiện ra
Ngày nào còn gặp, nay đà chia ly
Quy luật sinh ký tử quy
Suối vàng thanh thản khác chi thiên đình

Nay xin cáo lỗi gia đình
TÂM HƯƠNG xin thắp thể tình nhớ thương
Cầu mong Chị hết vấn vương
Nhanh được siêu thoát tựa nương Niết Bàn
Phạm Nhân

Previous
Next Post »