Lời kêu gọi của TBT, Chủ tịch nước.


Ngày 30.3.2020 Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước Chống dịch Covid.19.
 Phạm Lê

Previous
Next Post »