Áo trắng

Gọi tên Anh là Áo Trắng
Cung như Em Áo Trắng tinh
Thanh cao công việc đang làm
Vì đất nước, vì người dân.
Thời bình công người dựng xây
Thời chiến rõ mặt anh hào
Thể thao mạnh, cầu thủ giỏi
Dịch bệnh biết ơn ngành Y tế.
Kim Anh
Previous
Next Post »