HÌnh ảnh lịch sử 1954

Hồ Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị lãnh đạo khác bàn kế hoạch tác chiến Chiến địch Lịch sử Điện Biên Phủ 1954
Phạm Lê (sưu tầm) 

Previous
Next Post »