Tháng 6 săp đến, chợt nhớ kỷ niệm xưa ...

Ngày đó, cách nay đã 40 năm chúng tôi những đoàn viên TNVN theo tiếng gọi của Đoàn TN ngày (3.6.1960) xung phong lên đường đi xây dựng Khu Gang Thép Thái Nguyên với tinh thần “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt thành công”.
Nguyên Lan

Previous
Next Post »