Bức ảnh nổi tiếng

“Кто коммунист, за мной !- Ai là đảng viên cộng sản hãy theo tôi!” 
Người Việt Nam ta nhiều thế hệ đã từng được biết bức ảnh này nổi tiếng thế giới thời CHIẾN TRANH VỆ QUỐC VĨ ĐẠI, Hồng Quân Liên xô chống phát xít Đức cách nay đã 75 năm (1945-2020}.
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »