Ảnh tư liệu quí.

Cụ Phạm Vĩnh Bảo, anh ruột cụ Phạm Vĩnh Quang (người đội mũ nồi) trong ngày Hồ Chủ Tịch nghe báo cáo Qui hoạch xây dựng Thủ đô.
 Lúc đó Cụ Bảo là Giám đôc Sở Kiến trúc Hà Nội. (ảnh tư liệu chụp 1961)
Phạm Lê

Previous
Next Post »