Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6

Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại dã man trong các trại tập trung, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Kể từ năm 1950, ngày 1/6 hàng năm chính thức trở thành ngày của thiếu nhi.
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ Tịch
Ngày Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam đầu tiên (1/6/1950) khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trải qua thời kỳ gay go ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước lại chờ đón thư chúc mừng của Bác Hồ.
Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Phạm Lê sưu tầm

Previous
Next Post »