Thắp nén nhang tưởng nhớ bà Phi

Hôm nay chi họ cùng gia đình thắp nén nhang tưởng nhớ 100 ngày bà Ngô Thi Phi, Phu nhân ông Phạm Vĩnh Ngọc đi xa, về coi Vĩnh Hằng.
Blog Gia đình cụ Quang
Previous
Next Post »