Kỉ niệm Tuần Châu

Một trong nhiều bức ảnh ghi lại thời điểm đoàn chi họ nghỉ ở Tuần Châu cách nay gần được 5 năm (3-5/7/2015)
Phạm Toàn

Previous
Next Post »