Ước gì như xưa!

Chúng ta đang có những ngày thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid.19 đeo khẩu trang, rửa tay, không tập trung đông người…chưa thế họp mặt tụ tập đông vui như xưa. Nhờ đó chúng ta mới thắng được trận đầu ngăn chặn lây lan của giặc Covid.19
Ước gì chóng đến ngày đánh tan giặc COVID.19, để chi họ lại có những ngày họp mặt đông vui như xưa…
Pham Lê
Previous
Next Post »