Chuyện vui trên mạng

Đây là nhân vật không bao giờ đóng tiền điện, tiền nước, tiền Internet…thậm chí đôi Vớ đang mang cũng không bỏ tiền ra mua…Nhưng đố bạn dám chuyển kênh mà anh nhà đang xem.
Vĩnh Toàn sưu tầm
Previous
Next Post »