Thương tiếc một chính khách
Gần đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi thương tiếc một chính khách co tâm có tầm xây dựng đât nước và quê hương Đà Nẵng phát triển hiện đại và lành mạnh, Ông Nguyễn Bá Thanh đã ra đi sớm về cõi vĩnh hằng.Ông sẽ sống mãi trong lòng nhân dân cả nước và đặc biệt là nhân dân Đà Nẵng nơi có nhiều dấu ấn in đậm các thành tích của Ông
Previous
Next Post »