Táo lên trời

Kết quả hình ảnh cho thơ ông táo


ÔNG CÔNG ÔNG TÁO


   LÊN CHẦU TRỜI

"Đội mũ, đi hia, chẳng…mặc quần!"

Trên lưng cá Chép, cưỡi, đằng vân

Thiên đình dâng sớ trình năm cũ

Hạ giới hóa vàng báo tiết Xuân

Chen giữa một bà ngồi thật vững

Hai đầu Công, Táo ngự…thêm cân

Áo không khoác vội đi…cho tiện?

Chẳng lẽ sếch xy(sexy) cũng thấy cần?

Previous
Next Post »