Nhớ ngày giỗ Cụ Tổ.

Hôm nay ngày 11.11 Kỷ Hợi (6.12.2019), đúng 99 năm Cụ Phạm Như Xuân (ông tổ chi họ Phạm  Lãn Ông) rời nhà 53 về cõi Vính Hằng.
Phạm Vĩnh Ngọc

Previous
Next Post »