Ngày sinh nhật Chồng

Chúc mừng sinh nhật bạn cùng giường, bọn mình đôi khi cũng chí choé, cũng giận hờn nhưng phần lớn thời gian bọn mình là đôi bạn cùng tiến. 
Nhìn lại thành tích cũng không phải là nhỏ, vì là bạn nên chúng mình luôn phải nắm tay nhau cho dù sau này không cùng tiến được nữa cũng phải kéo nhau về đích. Nhớ  không bạn Chồng.  
Minh Thúy
Previous
Next Post »