Luận bàn về SẠCH

Việt Nam VÔ ĐỊCH! Hoan Hô!
Con Rồng cháu lạc reo hò khắp nơi…
Cảm ơn PARK-ĐỨC cặp đôi
Triết lý “”BÓNG SẠCH”” lên ngôi khỏi bàn
SẠCH thì minh bạch rõ ràng
Ước gì mọi thứ sẵn sàng đổi thay…
SẠCH thì trên dưới đều hay
Đồng long chung sức…kía, này sạch trơn…

Thể chế đi trước SẠCH hơn
Qui trình hứng khởi theo luồng SẠCH theo…
Sợ nhất mọi thứ sứ TREO
Để rồi SINH TỬ chống chèo như phim…
Thủ tướng tiếp hai đội nam nữ Việt Nam
Tham Quyền, Tiền…dễ đau tim
Thành củi dễ cháy, chết chìm tương lai…
Cổ nhân đã nói không sai
Nhân nào- Quả ấy kim bài phải đeo

Qủa ngon phải vất vả trèo.
Đất SẠCH, Giống tốt phải gieo từ đầu.
Mới hay phải SẠCH TRONG ĐẦU
NGHĨ SUY KHÔNG SẠCH CÒN LÂUĐỔI ĐỜI…
Phạm Nhân   Previous
Next Post »